• Vel om du er privatperson/innbyggar (fødselsnr.) eller om du representerer ei verksemd (org.nr).
  • Obligatoriske felt er merka med *
  • Gi ei god skildring av sendinga di. Kommentarfeltet blir lagt inn som eit eige vedlegg til sendinga.
  • Er kommunen sitt saksnummer kjent, ver grei og skriv dette i feltet «tittel» saman med tittel på innsending. Eks.: «18/4117 – Søknad om ferdigattest».
  • Hugs å laste opp relevante vedlegg. NB: godkjende filformat er kun pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg video, mp3 eller wav.
  • Klikk på «Send sikkert til Luster kommune». Du vil få ei kvittering på epost

Til eDialog

eDialog - Kven sender inn.png

eDialog - Kva sender du.PNG