I helgi vil ikkje digital post frå kommunen som du mottek i din digitale postkasse vera tilgjengeleg. Dette gjeld post til Altinn, Digipost eller eBoks. Grunnen til dette er at KS skal oppdatera sine system. Det gjer at om du har fått varsel frå kommunen om at du har fått brev i di digitale postkasse, vil du ikkje kunne opne dokumentet i perioden fredag 4/12 kl. 14 til måndag 7/12 kl. 8. Etter oppdateringa vil alt vera tilgjengeleg som før.