Luster kommune sender mykje post digitalt. Målet er å auka effektiviteten i sakshandsaminga, redusera papirforbruk, redusera CO2-utslepp knytt til transport, og å minska kostnadane. Hjelp oss å ta framtidsretta steg, og opprett di digital postkasse i dag. Med ei slik postkasse får du post frå kommunen og andre offentlege instansar digitalt, trygt og alltid tilgjengeleg!   

Nokre av fordelane ved å oppretta personleg, digitale postkasse:

  • Det er tryggare enn all anna postgang.
  • Det er gratis å bruka.
  • Du tek imot og lagrar viktige brev ein stad, både frå private og offentlege verksemder. 
  • Du får viktige brev der du er – tilgang til posten over heile verda.
  • Når du får brev, blir du varsla på SMS eller e-post.

Dersom du alt er klar til å oppretta digital postkasse, klikkar du på knappen nedanfor for å koma i gang!

Lag di digitale postkasse her

Ynskjer du hjelp?

Dersom du ynskjer å komme i gang med digital postkasse allereie no, og har høve til å kome på rådhuset 7. desember kl. 12.30 vil du få hjelp.
Her har me kursrom og dyktige ungdomar som kan hjelpe deg om du har med deg bankID. Om du har nyare mobiltelefon, kan du også få hjelp til å få den digitale postkassa på mobil.

Ring Servicetorget 57685500 om du er interessert i å få hjelp denne dagen.

I januar vil kommunen og Luster frivilligsentral arrangere samlingar der me tilbyr hjelp til dei som vil ha rettleiing til å opprette digital postkasse. Datoar er ikkje fastsette, men blir kunngjort på heimesida, facebook og i avisa. Dersom me skal hjelpa deg i gang, er det viktig at du tek med deg din elektroniske id, til dømes BankID. Slik får du bankID.

For meir informasjon kan du også kontakte leiar for servicetorget, Anita B. Ruud, på telefon 57 68 55 96, eller på e-post: anita.bjork.ruud@luster.kommune.no