Skjolden beitelag har motteke den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen. Statssekretær Wenche Westberg overrakte prisen til Skjolden Beitelag v/ Jon Rebni Øverås på Fjordstova i Skjolden 23.august 2023. Prisen består av eit grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl samt 50 000 kroner bevilga av Landbruks - og matdepartementet. Luster kommune gratulerer!

Les meir om prisentildelinga på Regjeringa si side

 

Statssekretær Wenche Westberg saman med medlemmar for Skjolden beitelag som var til stades under utdelinga av den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023
Statssekretær Wenche Westberg saman med medlemar i Skjolden beitelag som var til stades
under utdelinga av den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023