Minstesatsar for erstatningskrav biblioteket per 2018

 

2018

Barnebok

150

Vaksenbok

400

Lokalhistorisk materiale

400

Språkkurs

500

DVD-film

150

Musikk-cd

150

Teikneserie

150

Tidsskrift (enkeltnummer)

80

Lydbøker

400

1 lydbok-cd

150

PC-spel

400

Dersom ein låntakar har betalt, for så å seinare levere inn att boka/materialet, får vedkommande refundert utgiftene med frådrag av eit gebyr på kr. 100,-