Likar du å arbeida med barn, og har høve til å ta på deg arbeid av og til? Då vil me gjerne at du tek kontakt med styrar i den enkelte barnehage, med oppvekstavdelinga eller  personalavdelinga i kommunen. Arbeid i barnehage er variert, interessant og gjevande!

Me kan tilby:

 • utfordrande og interessante arbeidsoppgåver
 • godt arbeidsmiljø
 • erfarne og dyktige kollegaer som vil gje deg god opplæring
 • løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar

Tilsette må leggja fram politiattest av nyare dato.

Kontaktinformasjon:

 • Hafslo barnehage: Solveig Løkkebø 46824169/ 416 22 595
 • Gamlestova barnehage: Per Rune Joranger 57 68 58 50 / 450 82 357 
 • Gaupne barnehage: Heidi-Karin T. Njøs 951 02 241
 • Luster oppvekstsenter: Eli Merete Hansen Moen 57 68 59 20 / 959 93 505
 • Solvorn oppvekstsenter: Grete Marie S. Solvi: 57 68 5840 / 900 37 684 901
 • Indre Hafslo oppvekstsenter: Vegar Volle 57 68 59 70 / 901 90 649
 • Jostedal oppvekstsenter: Mette F. Reinertsen 57 68 59 60 / 917 15 162
 • Skjolden oppvekstsenter: Ellen Havellen 57 68 59 40 / 415 63 871
 • Veitastrond oppvekstsenter: Elisabeth  Alme, tlf. 99360226


Oppvekst/barnehageavdelinga: Oddbjørg Ese, tlf. 57685520