Plandokument:

Varsel om oppstart av planarbeid

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

Møteprotokoll Plan og forvaltning

 

Har du innspel?

Eventuelle merknader eller spørsmål til varselet om oppstart skal sendast skriftleg på e-post g_melheim@hotmail.com  eventuelt pr. brev til Geir Åge Melheim, Hafslovegen 34, 6869 Hafslo innan måndag 9. januar 2023.