Langtidsopphald vert vurdert når alle aktuelle hjelpetiltak allereie er utprøvd eller vurdert og behovet for medisinsk behandling og pleie tilseier heildøgns omsorg og pleie i sjukeheim.

Søk langtidsopphald på søknadsskjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen Skjema nedanfor.

Har du spørsmål om tenesta, kontakt tenestekontoret tlf. 57 68 57 16, og leiar ved Luster omsorgssenter Ingeborg Fuhr tlf. 57 68 25 02.