For å få utbetalt skotpremien tek jegeren med seg heile dyret eller to framføter til kontroll hjå landbruk og naturforvaltning. Premien er kr 75 for mink og kr 600 for rev.