Målet med planarbeidet er å legge til rette for utbetring av fylkesvegen mellom Høyheimsvik - Nes. Utbetringa skal gje betre framkomst og auke trafikktryggleiken på strekninga.

 

Plandokument

Nærare informasjon om planarbeidet er tilgjengeleg på Vestland fylkeskommune sine nettsider;

 

Open kontordag

Det blir invitert til open kontordag i Luster rådhus, Rådhusvegen 1 i Gaupne, den 25. januar 2023 kl. 10.00-14.00.

 

Har du innspel?

Vi ber om synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar innan 8. februar 2023.  

Merknader og synspunkt til oppstart av planarbeidet kan gjevast på følgjande måte:

  1. Innbyggardialog
  2. E-post til post@vlfk.no eller pr. post til Vestland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN

 

Ved spørsmål, ta kontakt med planprosjektleiar Gunnhild Sande på tlf. 90 05 16 15 eller e-post: gunnhild.sande@vlfk.no

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8. Planen blir utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova § 3-7.