Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
17. november:

Fastpris på straum i eitt år til private hushaldningar

Siste frist for å bestille fastprisavtale på straum er 1. desember 2022.    Les meir...

Tenester

Aktuelt

Illustrasjonsbilete

Møte veke 48

Det er fleire råd og utval som har møte i veke 48. Dei skal mellom anna vurdere formannskapet sitt framlegg til budsjett, betalingssatsar, økonomiplan...

Detaljregulering Sandvikhaugen kart med planavgrensing

Sandvikhaugen detaljreguleringsplan

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 03.11.2022 (sak PFU – 86/22) å legge forslag til detaljregulering for Sandvikhaugen, med f...

Stengt+vatn

Oppheva kokepåbod Fortun vassverk

Analysresultata frå Fortun vassverk er fine. Det er ikkje lenger naudsynt å koke vatnet. Det er sendt varsel til dei det gjeld.

Aktivitetskalender

Sjå alle arrangement