Viktige telefonnummer
Instans Telefonnummer
Helsesenter / Lege i kontortida 57 68 56 00
Legevakt - heile døgnet 116 117
Tannlegekontor Gaupne (Nesgården) 57 65 63 90
Kommunalteknisk beredskap 48 10 21 20
Melding om brann 110
Vakthavande brannbefal 48 29 69 29
Politi/Lensmann 112
Ambulanse 113
Viltkontakt  
Veterinærvakt 97 58 86 29

Sjå også:


Telefon og e-postadresse til tilsette i kommunen 
Administrativt organisasjonskart