Hafslo har 16 omsorgsbustader
Gaupne har 27 omsorgsbustader
Grandmo miljøteneste har 12 omsorgsbustader
Luster har 18 omsorgsbustader

Omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad for personar som har ein helsesvikt, og / eller har ein psykisk / fysisk funksjonsnedsetting, og der eigen bustad er lite funksjonell.

Spørsmål kan rettast til Kari O. Paulsen på tlf. 57 68 57 02

Søk omsorgsbustad på søknadsskjema Helse- og omsorgstenester som du finn i boksen Skjema nedanfor.