Tilbodet vårt er for alle som bur i Luster kommune som har eller har hatt utfordringar med rus. 
Du treng ikkje ha arbeidserfaring frå før, men du må ha lyst å vera med, og ha lyst til å få fleire aktivitetar i kvardagen.

Tiltaket arbeid og aktivitet skal etablere fleire ulike tilbod:          

  •  Aktivitetstilbod (møteplass, temakveld, spel, turar)
  •  Arbeid (privat næringsliv, kommunalt, industri, reiseliv, helse og omsorg)
  •  Utdanning (studiekompetanse, fagbrev. praksis)
     

Er dette noko for deg? eller nokon du er glad i?

Då kan du ta kontakt med:

  • Ein av oss i prosjektet
  • Fastlegen
  • Sakshandsamar på NAV
  • Ruskonsulent/erfaringskonsulent