Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktar og koordinatorar

Oksygenkontakt

Luster kommune har oksygenkontakt for heimebuande oksygenbrukarar. Dette er sjukepleiar Bente Grytten, som er å treffa på korttidsavdelinga (KA) ved Gaupne omsorgssenter.

Bente+Grytten

Kreftkoordinator

Sjukepleiar Marit Eide Melheim er no tilsett i 20% stilling som Luster kommune sin kreftkoordinator. Marit jobbar til dagleg på korttidsavdelinga (KA) ved Gaupne omsorgssenter. 

Marit Eide Melheim

Demenskoordinator

Luster kommune oppretta i februar 2018 ein funksjon som demenskoordinator. Anne Grete Fredheim, som arbeider ved Hafslo omsorgssenter, er no kommunen sin demenskoordinator.  

Anne Grete Fredheim
1