Areal og lokale

Luster kommune har byggeklare næringsområde både i Gaupne og Hafslo.

Det er òg noko ledige næringslokale i kommunen.  Det er ledige kontorlokale både i kommunesenteret og fleire av bygdene i kommunen. Ta evt kontakt med næringssjef Olav Grov 57685508.