Søknadsfrist for plass i SFO er 1. februar.

Søk SFO-plass

Kommunen har eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov 1.-7. trinn. Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hjå borna. Skulefritidsordninga skal gje borna omsorg og tilsyn.

Kommunen har ikkje plikt til å gje tilbod om skulefritidsordning i alle skulekrinsar. Foreldre/føresette må søkje om plass på den skulen eleven går på.

Luster kommune eig og driv skulefritidsordningane i grunnskulane. I nokre krinsar kan SFO-tilbodet verta samordna med barnehagetilbodet. Rektor har det overordna pedagogiske og administrative ansvaret for SFO.

​SFO si opningstid varierer mellom dei ulike skular/oppvekstsentra. Som følgje av dei ulike opningstidene er det også skilnad i kva plass-alternativ som vert tilbydd.

Oppseiing / endring av plass i SFO skal gjerast med to månaders varsel med verknad frå den 1. i kvar månad.

Pris- og tilbodsoversikt SFO i Luster kommune

Eining

Plass

Variant

Kostpris 2022

Hafslo barne- og ungdomsskule

Morgon: 07.30 – 08.30

Ettermiddag:
13.20 – 16.30
13.05 – 16.30 (fredag)

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

75

Alle ettermiddagar

152

50

Tre faste ettermiddagar

92

25

Alle morgonar

0

 

Gaupne skule

Morgon: 07.15 – 09.00
Ettermiddag: 14.00 – 16.00

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

50

Alle morgonar

0

50

Alle ettermiddagar

152

50

Tre dagar ei veke / to dagar neste veke

76

 

Luster oppvekstsenter

Morgon: 07.30 – 08.30

Ettermiddag:
13.25 – 16.00
12.40 – 16.00 (onsdag)

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

75

Alle ettermiddagar

152

50

To dagar ei veke + ein ettermiddag

92

50

Tre dagar ei veke / to dagar neste veke

76

25

Alle morgonar

0

 

Skjolden oppvekstsenter

Morgon: 07.00 – 08.30

Ettermiddag:
13.30 –16.00                                      
11.15 – 16.00 (onsdag) 
 

100

Alle morgonar og ettermiddagar

32

75

Alle ettermiddagar

32

50

Tre ettermiddagar og to morgonar

32

25

Alle morgonar

0

 

Solvorn oppvekstsenter

Morgon: 07.30 – 08.30
Ettermiddag: 13.15 – 16.30

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

75

Alle ettermiddagar

152

50

Tre dagar ei veke / to dagar neste veke

76

50

Tre ettermiddagar

76

25

Alle morgonar

0

 

Jostedal oppvekstsenter

Morgon: 07.00 – 09.00

Ettermiddag:
Måndag, tysdag, torsdag og fredag: 14.00-16.15
Onsdag: 13.00-16.15

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

50

Alle ettermiddagar

152

50

Fire ettermiddagar og ei morgonøkt

122

50

Alle morgonar

0

 

Indre Hafslo oppvekstsenter

 

Morgon: 07.30 – 09.00

Ettermiddag:
13.55 – 16.30 (mån og fre)
15.00 – 16.30 (tys og tor)
11.30 – 16.30 (ons)

100

Alle morgonar og ettermiddagar

152

75

Alle ettermiddagar

152

50

Kombinasjon av ettermiddags- og morgonøkter tilsvarande halv plass

76

25

Alle morgonar 

0