Både næringssjef og landbruksavdeling kan gje gode råd om spørsmål kring næringsetablering og næringsutvikling.

Landbruk