Prisen er på kr 50.000 og vart utdelt under opninga av Fylkestinget på Leikanger.

Luster kommune gratulerer! 

Sjå NRK Sogn og Fjordane sin omtale av saka.