I statuttane for tildelinga står det: "Prisen som årets bedrift er ei honnørutmerking. Prisen vert delt ut til ei bedrift, ei verksemd eller eit enkeltmannsføretak som på ein positiv måte har utmerka seg. Prisen kan gå til etablerte føretak, nyetableringar eller knoppskytingar." Desse har hittil fått prisen "Årets bedrift":

2023: Bøtun gard på Lambhaug
2022: Nes Gard
2021: Vest Asfaltfresing AS 
2020: Turtagrø Hotel
2019: Avery Dennison
2018: Adventure Tours Norway og Karlis Bremers
2017: Jostedalen breførarlag
2016: Lustrabui
2015: Luster Sparebank
2014: Digital Etikett
2013: Breheimsenteret
2012: BesteBakken
2011: Fuhr Bygg AS
2010: Brødrene Lomheim AS
2009: Fellesbøndene
2008: Walaker Hotell
2007: Oddvar Røysi
2006: Hillestad Traktorservice AS
2005: Øvrebø Fargehandel AS
2004: Vemax A/S
2003: ØYSTEIN HØYHEIM med verksemdene SPAR LUSTER og NYE LUSTER MEKANISKE VERKSTAD
2002: Pyramiden Mat
2001: Laila Gjerde 
2000: Hans Nes Bygg AS 
1999: Fjordglas AS
1998: Sønnesyn Sag
1997: Pyramiden Kafe
1996: Skjolden Hotell AS
1995: Stein Næss
1994: NTP Gandrudbakken AS
1993: Thorbjørn Holene AS
1992: Luster Mekaniske Industrier AS
1991: Ornes Båtbyggeri AS
1990: Eikum Hotell