Sal av kommunale næringstomtar Kr/m2

Galdetoppen

443,00

Gaupnegrandane

329,00

Røneidsgrandane

334,00

 

Utleige av kommunale næringstomter Kr/m2

Avtaleperiode: År 1 og 2

344,00

Avtaleperiode: År 3 og 4

556,00

Avtaleperiode: År 5 og vidare

829,00