Medlem  Vara
Skjolden oppvekstsenter Elin Hauge Oddny Urnes
Luster oppvekstsenter Charlotte Alme Bringe Svein Tore Heltne
Gaupne skule Kåre Hønsi Gunn Beate T. Lefdal
Gaupne barnehage Gunn Beate T. Lefdal Kåre Hønsi
Jostedal oppvekstsenter Morten Johan H Vigdal Ann Kristin Sperle
Hafslo barne- og ungdomsskule Beate Bondevik Lie Olav Høyheim Einan
Hafslo barnehage og
Gamlestova barnehage
 
Olav Høyheim Einan Beate Bondevik Lie
Solvorn oppvekstsenter Marianne Bugge Tordis Rauboti
Veitastrond skule og barnehage Anja Irene Hilleren-Fåberg  Therese Vee Hilleren
Luster ungdomsskule Grethe Kristin Leirdal Anette Stegegjerdet Norberg
Indre Hafslo oppvekstsenter Knut Hauge Kjetil Melheim