Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling, som inneberer at ingen skal betale meir enn 6% av den samla inntekta for ein barnehageplass er foreslått ført vidare. Maksprisen blir sett til 3 230 kroner i månaden frå 1. januar 2021. Då vil alle familiar med ei samla inntekt under 592 167 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling

Regjeringa foreslår at det framleis skal vere gratis kjernetid, 20 timar, for barn mellom 2 og 5 år frå familiar med låg inntekt. Familiar med samla inntekt under 583 650 kronar vil ha rett til gratis kjernetid.

Eiga forskrift regulerer ordningane.I følge forskrift er det husholdningens samla skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling og det er det etablert søknadsopplegg.

Foreldrebetaling barnehage 2022 Matpengar 2022
Heil plass 3315 340
80 % plass 2983 290
60 % plass 2320 225
Dagsats 280 26

 

Nye satsar frå 01.08.2022 i tabell under.

Oppdatering:
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, blir reduksjonen i makspris innført fra 1. august 2022. Fram til da blir maksimal månedspris i tråd med budsjettet til Solberg-regjeringen; 3.315 kroner. 

Fra 1. august foreslås makspris senket med 265 kroner per måned, til 3.050 kroner i måneden. 

Frå 01.08.2022

100% plass

80 % plass

60 % plass

Opphald

3050,00

2745,00

2135,00

Matservering

340,00

290,00

225,00

Moderasjonsordningar i barnehage:                                                                       

  • Barn 1                    Full pris                                                                                            
  • Barn 2                    30% moderasjon                                                                              
  • Barn 3 og fleire      50% moderasjon