Kommunen ynskjer å legge til rette for bestandsplanområde, og det kan søkast midlar frå viltfondet til drift av samarbeidsområdet.

Sjå også omtale av Tilskot til hjortegjerde