Nasjonalt regelverk* 2022
Dag-/nattopphald 95
Dagtilbod demente  Hafslo 95
Korttidsopphald 175
Korttidsopphald over 60 døgn pr. kal.år som langtids opphald
Langtidsopphald

Jmf eiga forskrift
Kurdøgnpris 84 200,- pr. månad*