Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. juli 2021 kl. 12:52

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
18. juni:

Gratis bading i sommarferien for lustraelevar

I kommunestyret 17. juni vart det gjeve klarsignal til gratis sommarbading i Lustrabadet for skulebo... Les meir...
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Masseuttak Eide

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 23.06.2021 (sak PFU – 56/21) å legge framlegg til reguleringsplan for masseuttak Eide i Skjolden, plan-id 2020002, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14. Høyringsfrist 10.09.2021.

Gjeldande-regplan

Privat reguleringsplan - Massedeponi Lie

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtek med heimel i plan- og bygningsloven §12-14 å legge forslag til detaljreguleringsplan Massedeponi Lie med føresegner datert 06.07.2021, ut til offentleg ettersyn.

1