Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. april:

Tilbod om fastprisavtale til næringsliv og landbruk i Luster kommune

Luster kommune vedtok i kommunestyre 31. mars 2022 å tilby næringslivet og landbruket i kommunen fas... Les meir...
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Høyring - endring av detaljreguleringsplan Botn, Hafslo

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 07.04.2022 å legge framlegg til revidert detaljreguleringsplan for bustadfeltet Botn, plan-id 2016004, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist 03.06.22.

Reg

Detaljplan for hytteområdet Turtagrø Panorama, til offentleg ettersyn

Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune vedtok i møte 07.04.2022 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Turtagrø Panorama, med føresegner, planomtale, ROS-analyse og skredfarevurdering, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist fredag 3. juni 2022.  

Turtagrø bilete

Minsteareal for jaktvald - høyring av endra forskrift

Forslag til endra forkrift vert sendt ut på høyring. Grunna ulik bestandssituasjon i kommunen, blir det lagt opp til ulikt minsteareal for hjort, 375 eller 900 dekar. Høyringsfrist: 1. juni 2022. 

Hjort
1