Kva kan dekkast av statens naturskadeordning?

Dette kan dekkes av naturskadeordningen:

  • Skader på jordbruksareal
  • Skader på privat vei
  • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
  • Skader på skog som skyldes flom eller skred
  • Skader på frukttrær
  • Skader på arealer til industri
  • Skader på idrettsanlegg

Korleis går eg fram for å søkje erstatning?

Korleis dokumenterer du skaden?

Spørsmål knytt til ordninga kan rettast til Landbruksdirektoratet 78 60 60 00

Landbruksdirektoratet.jpgLandbruksdirektoratet.pngLandbruksdirektoratet.jpgLandbruksdirektoratet.jpgLandbruksdirektoratet[1].png