Kr
Ambulerande skjenkeløyve 400
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 500
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 500
Skjenkeløyve gebyr jf. alkoholforskrifta
Salsløyve gebyr jf. alkoholforskrifta