Formannskapet sitt forslag til budsjett og betalingssatsar 2023, økonomiplan 2023-26 og planleggingsprogram 2023-26 er lagt ut til offentleg ettersyn, jf. kommunelova.

 

Høyringsdokumentet

Budsjett 2023, formannskapet sitt framlegg (WEB-versjon)

Pdf-versjon

Papirversjon er lagt ut på biblioteket og på rådhuset.

 

Har du merknad?

Ev. merknader må sendast på elektronisk høyringsskjema ev. epost postmottak@luster.kommune.no eller per post til Luster kommune, Postboks 77, 6866 Gaupne,  innan 6. desember.

Kommunestyret gjer vedtak i saka den 15. desember.