SAL pr. m2 

Område: 2021
Røneidsgrandane 296
Gaupnegrandane 291
Galdetoppen 392

Kommunale næringstomtar – utleige
Vurdering: Satsane er i framlegget regulerte opp med 1,6% jmf KPI

Avtaleperiode - pris pr kvm: 2021
År 1 og 2 304
År 3 og 4 492
År 5 og vidare 733

Satsane er eks. mva og vert indeksregulerte.