Kopiering - Ekstern

Format

Svart/kvitt – farge

Tal kopiar

Pris inkl. mva pr. side

A4

Svart/kvitt

1-150

3,30

A4

Svart/kvitt

151-300

2,87

A4

Svart/kvitt

301-500

2,66

A4

Svart/kvitt

Over 500

2,36

A3

Svart/kvitt

 

4,41

A4

Farge

1 – 99

6,76

A4

Farge

100–499

5,64

A4

Farge

Over 500

4,51

A3

Farge

 

9,84

Kartutskrift A4 som vedlegg til søknad

 

 

Gratis

Kopiar/utskrifter av dokument i pågåande saker

 

 

Gratis

Attestering av kopiar

 

Pr. kopi

6,20

 

Kopiar/plott av kart m.m.  Satsar inkl. mva.

Format

Svart/kvit

Kopi

Farge

Kopi

Svart/kvit plott kart

Farge plott kart

A0

60

127

290

580

A1

48

103

150

297

A2

38

79

79

158

A3

7

13

38

74

A4

6

10

20,50

41

Laminering

Format

Pris inkl. mva pr stk.

A4

15

A3

21

Spiralbinding kr. 16,30 pr. stk.