• Husleige pr. månad
  • Husleige er inkludert kommunale eigedomsavgifter, v.a.r. og forsikring.
  • Husleige er eks. straum 
  Kr/mnd

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 1 soverom

6 180,00

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 2 soverom

8 260,00

Gaupne - Bruflat I og II, bustader med 3 soverom

9 560,00

Gaupne - Grandmo 5 med 2 soverom (8 stk)

8 955,00

Gaupne - Grandmo 7 med 1 soverom (6 stk)

7 760,00

Gaupne - Grandmo 7 med 2 soverom (4 stk)

8 955,00

Gaupne - Grandmo 8

9 510,00

Gaupne - Haugavegen 17B (Steinahagen)

0,00

Gaupne - Røslebakkane 40

9 645,00

Gaupne - Rådhusvegen 11

7 940,00

Gaupne - Sandvikvegen 49 A og B

6 490,00

Gaupne - Sandvikvegen 51 A og B

6 490,00

Gaupne - Sandvikvegen 92

11 130,00

Gaupne - Tvingeborgneset 5B (nr. 4)

6810

Gaupne - Tvingeborgneset 5C (nr.3)

6810

Gaupne - Tvingeborgneset 5D (nr. 6)

6810

Gaupne - Tvingeborgneset 5E (nr. 5)

6810

Gaupne - Tvingeborgneset 5F (nr. 2)

6810

Gaupne - Tvingeborgneset 5G (nr. 1)

6810

Gjennomgangsbustader - Bustader med 1 soverom

6 180,00

Gjennomgangsbustader - Bustader med 2 soverom

8 260,00

Gjennomgangsbustader - Bustader med 3 soverom

9 560,00

Hafslo - Beimshaugen 5A og 5B

9 475,00

Hafslo - Hafslovegen 126

5 295,00

Luster - Bringebakkane 30 C, D, E, F, G og H

4 580,00