Oppdragsgjevar skal bestilla kaiplass hjå Teknisk drift.

Kaiavgifter kr
Kaiavgift pr døgn 324
Lossing/lasting pr tonn  9,87
Opplagsavgift:   m2/pr. døgn i inntil 2 mnd. 2,10
Opplag meir enn 2 mnd kan avtalast. Pris for langtidsleige, utover 2 mnd  pr m2/pr døgn. 1