Oppdragsgjevar skal bestilla kaiplass hjå Teknisk drift.

Kaiavgifter 2022
Kaiavgift pr døgn 295
Lossing/lasting pr tonn  9
Opplagsavgift:   m2/pr. døgn i inntil 2 mnd. 2
Opplag meir enn 2 mnd kan avtalast. Pris for langtidsleige, utover 2 mnd  pr m2/pr døgn. 1
  • Vurdering; Ordinære kaiavgifter vert prisregulerte i framlegget jmf auke i KPI på 1,6%.. For lagring og lossing av tømmer er det ein eigen avtale med pris pr. m3.