Blir drive av; Psykisk helseteam i Luster.

Målgruppe; brukarar av tenesta i psykisk helseteam eller rustenesta. Alle over 18 år kan nytte seg av tenesta.

Kva: Ein møteplass for sosialt samvær og aktivitet. Opningstider er mandag kl 9 -15 og onsdag kl 14-19. Me har ei turgruppe som går tur kvar mandag, så her kan du vera med andre på tur i nærområdet.

«Huset» held til i Øyagata 2 i Nesgården i Gaupne.

Kontaktinfo; Leiar av psykisk helseteam tlf. 57 68 56 34 / 991 68 050
                      Psykolog tlf. 57 68 56 42