Blir drive av: Nasjonalforeningen for folkehelse, Gaupne Helselag

Målgruppe:  Gågjengen er eit lågterskeltilbod for alle!

Kva:  Gå når det passar, eller i gruppe med turkameratar frå Tandlakrysset i Gaupne på måndagar kl 18:00; i perioden frå 1.mars-1.juni og 1.sept-1.desember. Det er post for klippekort etter 1 km, og bok etter 3 km.
Trekking av premiar.

Kontaktinfo: Hildegunn Øygard Hansen, mobil: 95 72 85 62.