Forslaget er laga med bakgrunn i erfaringar frå sommaren 2023, og tilbakemeldingar Solvorn bygdalag og næringsverksemder i Solvorn gav i møte med Luster kommune.

Kva skilt som er nye/endra er merka med grønt på skiltplanen. 

Revidert skiltplan for Solvorn

 

Har du merknader?

Her kan du lesa alle dokumenta i saka og senda innspel

Innspel kan også sendast på epost til postmottak@luster.kommune.no  eller pr. post til postboks 77, 6866 Gaupne.


Har du spørsmål?

Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Luster kommune ved Jan Magne Svåi, leiar eigedom, tlf. 414 71 533.