Danseverkstad 2022
Kontingent pr semester 590

Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon frå søsken nr. 2, og 30% rabatt for deltaking på meir enn eit parti (meir enn ei danseøkt i veka)