Pris

Barnebok

150

Vaksenbok

300

Lokalhistorisk materiale

400

DVD-film

100

Teikneserie

150

Tidsskrift (enkeltnummer)

80

Lydbøker

200

PC-spel

400

Dersom ein låntakar har betalt, for så å seinare levere inn att boka/materialet, får vedkommande refundert utgiftene med frådrag av eit gebyr på kr. 100,-