A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Frist ; Fredag 15 Juni 2018 !

Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid

Ordninga med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt vert vidareført. Det same gjeld ordninga med  20 timar gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringar i familiar med låg inntekt. For båe ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon. Frist er ; Fredag 15 Juni 2018.

Les meir om ordningane (Trykk her for å søke -->); Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling til familiar med låg inntekt

2018-06-01
DSC_0110

Fyrstehjelp med dei eldste borna på avdeling Loftstova

Onsdag 18 April 2018 ca kl 09.30 - 11.00 hadde me besøk av Stian Bø og Ove Elnar Lereim som hadde eit fyrstehjelpskurs med dei eldste borna på avdeling Loftstova. Der gjekk dei igjennom kva dei har jobba med ( fyrstehjelpsveka ) i samband med tema fyrstehjelp. Avdelingen har brukt ein fyrstehjelpspakke som me har fått frå Røde Kors. Dette er eit ferdig spikra opplegg rundt fyrstehjelp og med ein uheldig bamse ( Henry ), som detter og slår seg mykje :) Stian og Ove Elnar gjekk igjennom stabilt sideleie, kven ringer me viss me finner noko bevisstlause på bakken, hjarte og lungeredning og bandasje øvelse isamband med kuttskader. Tilslutt fekk alle borna i Gamlestova bhg moglegheit for å sjå og høyre ambulansen :) 

2018-04-24
Ambulanse

Onsdag 18 April 2018 ca kl 09.30 - 12.00

Ambulansen kjem på besøk til Gamlestova bhg

Onsdag 18 April 2018 ca kl 09.30 - 12.00 kjem ambulansen på besøk til Gamlestova barnehage. Då vil Stian Bø og Ove Elnar Lereim ha eit fyrstehjelpskurs med dei eldste borna på avdeling Loftstova. Etter dette vil det vera moglegheit for alle avdelingar og både sjå og høyre ambulansen :)

2018-04-13
Powered by CustomPublish AS