A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Satsingsområder 2023/2024

Psykisk helsefremjande leikemiljø (COS - Circle of Security)

Fysisk aktivitet (friluftsliv)

Song

2023-02-24

Barnehageåret 2021 2022

Me er godt i gang i barnehagen etter den fyrste heile veka i nytt barnehageår.
Informasjon blir sendt i appen og den lukka gruppa på vår på facebook.
Difor blir det lite informasjon her. Men ein kan finne kontaktopplysningar til avdelingane og litt nyhender etterkvart.

2021-08-20

Velkomne til barnehageåret 2020/2021

No har me gått ei veke inn i det nye barnehageåret og barn og vaksne er glade for å kome i gang att etter sommaren :)
Sjølvsagt vil retningslinjer ift Covid-19 prege drifta vår ut året, men me prøver å få det til på ein god måte for både barn og foreldre.
Det er viktig at alle bidreg til den nasjonale dugnaden med å holde avstand, god hygiene og halde seg heime om ein er sjuk.

2020-08-25
Powered by CustomPublish AS