A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Visma

VISMA Flyt Skole

Me nyttar elektronisk kommunikasjon mellom skule-heim. Logg inn på

Visma Flyt Skole

Dette må du gjere første gong du er inne:

 • Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon
 • Samtykkeskjema pr.elev (4 spørsmål)
 • Leggje inn korrekt kontaktinformasjon om deg sjølv under "Foresatte"
 • Last ned appen for føresette "Visma Min Skole"
 • Du kan sende meldingar til oss via appen eller i nettversjonen
 • Viss du har meldingar/informasjon som ikkje kan sendast i appen, så er det høve til å ringe (NB! avdelingar/klasselærar svarar ikkje på telefon i opplæringsøkter)
2020-10-08

Utleige av bygg ved oppvekstsenteret

Det er for tida ikkje ope oppvekstsenter på kveldstid for vaksne grunna smittevernreglar.

MEN: Det er frå og med 20.01.21 høve til å leige bygg hos oss i nokre tilfelle:

 • lokale treningar og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år* (kampar, cupar, stemne osv må framleis utsetjast)
 • ved samankomstar (møte, arrangement) inntil 10 personar og innanfor nasjonale retningslinjer*

*Nasjonale retningslinjer

Me gjer merksam på dei vanlege smittevernreglane som framleis gjeld:

 • ingen sjuke får delta,
 • deltakarliste
 • handhygiene
 • god hoste/nysehygiene
 • 1m avstand (kan vere unntak når det er nødvendig for aktiviteten)

Storleik på lokalet avgjer deltakartalet.

Dei kommunale bygga er ikkje opne for organisert trening for vaksne, les meir under:

2021-01-20

Julefest ved Luster oppvekstsenter tysdag 10.desember kl.17.00

Velkomen til årets julefest!

Inngangsbillett: kr.100,- for ungdom og vaksne over ungdomsskulealder. Kan betale kontant eller med Vipps til FAU.

Foreldreoppgåver finn du her.jul 1.png

2019-11-25
Powered by CustomPublish AS