A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Attachment-1 (002)

veke 10

Skidag 9. mars

Fredag 9. mars vert det skidag på Heggmyrane! Sjå vedlegg for meir info: Skidag på Heggmyrane, 2018.docx PDF document ODT document

2018-03-05
724639-7-1327272969798

Veke 9

Mobilfri veke

2018-02-26
skulpturprosjekt

Vennskap

Skulen har gjennomført ein svært vellukka kampanje med temaet "Vennskap". Det har vore fantastiske aktivitetar i klassane og på tvers av klassar. 

2018-02-11
Powered by CustomPublish AS