A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Foreldremøte

Me minner om FORELDREMØTE 12.mars kl 17.50-20.
Velkomne til UTE-foreldremøte der foreldre blir delt i fem grupper og roterar på fem stasjonar med ulikt innhald:
Magnus Lia; psykolog frå Sogn Regionråd, Ove Fortun fyrstehjelp, Anne Helen frå Helsestasjon og to stasjonar med innhald frå barnehagekvardagen.

2018-03-11
OL i aulaen

I desse OL-tider

Me set på OL-sendingar i aulaen slik at borna kan sjå ulike vinteridrettar, og sjå kva OL faktisk ER. Klubben skal jo arrangere OL til oss i Grindane og då er det no greitt å sjå kva innsats me må legge ned, og korleis me viftar med flagg og heiar. Det er òg lærerikt å sjå medaljeseremoniar :)
OL og idrett er moro og engasjerande :) Dei som vil kan sjå, dei som har lyst å finne på andre ting kan gjere det :)

2018-02-15

Foreldremøte 12.mars kl 18-20

Me ynskjer velkomne til ute-foreldremøte i Gaupne barnehage :)
Stasjonar med ulike tema. Same opplegg som i fjor.
Vel møtt!

2018-02-13
Powered by CustomPublish AS