• Kvifor testar du deg?
  t.d.
  - Symptom på covid-19
  - Har vore i kontakt med nokon som har fått positiv koronatest den siste veka?
  - Nærkontakt dag 1-3
  - Nærkontakt dag 7
  - Attest t.d v/reise, arrangement o.l.
   
 • Mobiltelefon nummeret ditt