Dei reviderte vedtektene vil i høyringsperioden vere tilgjengeleg her på heimesida. Barnehagar, skular og hovudtillitsvalde får framlegget tilsendt per e-post.

Høyringsbrev – reviderte vedtekter for SFO

Framlegg reviderte vedteker for SFO gjeldande frå 01.01.2023

Rådmannen sine kommentarar til framlegg om reviderte vedtekter