Desse har fått kulturprisen:

2021 Helene Myklemyr Bolstad

2020 Oddlaug Marie Bringe Walaker

2019: Marie Fredheim

2018: Einar Bolstad

2017: Kåre Alme

2016: Per Birger Lomheim

2015: Anders Kvam

2014: Arve Bjørn Røneid

2013: Kjell Einar Ormberg

2012: Geirr Vetti

2011: Kåre Øvregard

2010: Tonereise

2009: Finn Roald Skare

2008: Luster Danseverkstad

2007: Bjønnaposten v /Torodd Joranger

2006: Signe Fortun Veka

2005: Sigrun og Lars Vigdal

2004: Egil Einan

2003: Lars Sie

2002: Kari Beheim Karlsen

2001: Harald Bruflat

2000: Luster Turlag

1999: Sogelaga i Luster

1998: Trygve Ormberg

1997: Sigrid og Olav Kjos-Venjum

1996: Bjørg G Hovland

1995: Margit og Olav Rygg

1994: Thomas Kjørlaug

1993: Ikkje utdelt pris dette året

1992: Asbjørg Ormberg / JSA

1991: Hermod Nitter Walaker

1990: Erling Eide

1989: Oddvin Njøs

1988: Ragnar Vigdal

1987: Anders Fortun

1986: Johannes Harberg og Gudmund Bøyum

1985:  Hafslo i.l.