Bestill koronatest her

Me rår alle til å redusera talet på festar og talet på nærkontaktar dei næraste vekene. Det er eit ganske stort pågåande smitteutbrot i kommunen no, og situasjonen er noko uoversiktleg.

Hugs smittevernreglane:
Hald avstand, vask hender og hald deg heime om du er sjuk.