Prosjektet er under utvikling, så det kan kome justeringar seinare i prosessen, men hovedføremålet ligg fast og er beskrive i planinitiativet. 


Plandokument

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Referat fra oppstartsmøtet

Kopi av planinitiativ (fra januar 2023)

Har du innspel?

Innspill sendast til: Norske Mikrohus AS

v/Torill Bye Wilhelmsen

Mørkridsvegen 35

6876 SKJOLDEN

torill@norskemikrohus.no

 

Kopi sendast til:

postmottak@luster.kommune.no

.