Meld di interesse ved å ta kontakt med barnehagen som er aktuell for deg.

Gaupne barnehage v/Anne Merethe Kvalsøren tlf. 57 68 57 80
Gamlestova barnehage v/Per Rune Joranger tlf. 57 68 58 50
Hafslo barnehage v/Solveig Løkkebø tlf. 57 68 58 35
Indre Hafslo oppvekstsenter v/Inger Marie Evjestad tlf. 57 68 59 70
Jostedal oppvekstsenter v/Mette Frydenberg Reinertsen tlf. 48 89 17 18
Luster oppvekstsenter v/Eli Merete Hansen Moen tlf. 57 68 59 35
Skjolden oppvekstsenter v/Ellen Havellen tlf. 57 68 59 47
Solvorn oppvekstsenter v/Grete Marie Skårhaug Solvi tlf. 57 68 58 45
Veitastrond barnehage v/Per Rune Joranger tlf. 57 68 58 50