Saker: Godkjenning av innkalling og val av styrar, årsmelding, rekneskap, justering av fellingsavgift, kvotevedtak, og valdområder, innkomne saker, val.

Det vert middag og føredrag om CWD. Påmelding innan 17 mars.

Innkomne saker må være kome til villreinutvalet innan 13 mars

v/Vidar Moen, Bringevegen 8, 6865 Årdalstangen/ vid-moen@online.no